Trang chủ Tin tức Ngọc Anh được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001-2015

Ngọc Anh được cấp Giấy chứng nhận ISO 9001-2015

09/10/2020

Ngày 07 tháng 10 năm 2020 Ngọc Anh đã được Trung tâm kiểm nghiệm và chất lượng TQC thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam công nhận và cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn 9001 -2015, đây là một cố gắng lớn của tập thể BLĐ Ngọc Anh cùng toàn thể CBCNV Công ty.

Đáp ứng yêu cầu hoạt động của giai đoạn mới Ngọc Anh cam kết thực hiện đúng quy trình quản lý chất lượng ISO 9001-2015, đảm bảo chất lượng, tiến độ các dự án mà Ngọc Anh tham gia thi công.

Bình luận Facebook

Liên hệ
0983.516.656